top of page
Welcome - Glendale City Scape.jpg

Glendale to Develop Public Art Master Plan


A pop-up public art workshop is set for October 18 from 6 to 8 p.m. to get the ball rolling on a Public Art Master Plan for the City of Glendale.

At this fun, interactive community outreach event, Glendale residents will have an opportunity to learn about public art and to share their ideas about the future of public art in Glendale.

Located at 201 E. Colorado St., next to the Glendale Central Library, the workshop is free, open to the public, and a play zone will be provided for kids.

Residents can also share their ideas and comments about the Public Art Master Plan at myglendalepublicart.org.

The evening will include an arts & culture open house featuring information Glendale-based organizations, galleries, theaters and programs.

There are break-out sessions planned, as well, including:

 • The Future of Temporary Public Art in Glendale - led by the artist of the temporary installation iwitness: Armenian Genocide 1915 (as seen at the Glendale Central Park, Downtown LA Grand Park and Music Center Plaza), curator of Glendale's Central Library ReflectSpace, and current member of the City of Glendale's Arts & Culture Commission, Ara Oshagan

 • Welcome to Glendale! Enhancing Glendale’s Gateways - led by award-winning public art consultant who has guided the public art programs of cities like Seattle, San Jose and Pasadena, and is currently consulting on the Glendale Public Art Master Plan, Barbara Goldstein

 • What Could a Glendale Community Festival Look Like? - led by President and Co-founder of Community Arts Resources (CARS), creators of some Los Angeles' most exciting cultural events, including CicLAvia and Chinatown Summer Nights, Aaron Paley

 • Exploring the Downtown Arts & Entertainment Corridor, Guided Walking Tour - led by Principal Economic Development Officer at the City of Glendale, who is leading revitalization efforts on the Maryland Paseo, Jennifer McLain

Once completed, the plan will outline goals as well as identify relevant themes, priorities, strategic partnerships, and possible sources of alternative funding for public art in the City of Glendale. Overall, the plan is intended to define a vision for public art in Glendale for the next five to 10 years.

“Great cities are defined by their arts and cultural offerings. We look forward to a public art plan that is built upon Glendale’s rich and diverse cultures, its beautiful setting and its vibrant neighborhoods,” said Glendale Mayor Vartan Gharpetian.

To learn more about the consulting team leading the effort, take a look at the press release about the Glendale Public Art Master Plan.

Armenian Translation

Գլենդելի հանրային արվեստի մաստեր ծրագրի պոպ-աշխատանքային սեմինար

Լրատվամիջոցների խորհրդատվության ուրվագիծ

 • Միացեք Գլենդելի քաղաքապետարանի գեղարվեստական արվեստի ապագայի մասին հետաքրքիր զրույցին Գլենդելի հանրային արվեստի մաստեր ծրագրի պոպ-աշխատանքային սեմինարի հետ միասին:

Երբ - 2017թ-ի Հոկտեմբերի 18-ին երեկոյան ժամը 6-ից 8-ը:

Որտեղ - Գլենդելի մեծահասակների հանգստի կենտրոնում:

Որը գտնվում է 201 Իսթ Կոլորադո Գլենդել 91205 հասցեում:

Սեմինարը անվճար է և բաց է բոլորի համար: Կտրամադրվի անվճար քաղցրավենիք և կայանատեղի վավերացում:

Հաստատելու համար այցելեք myglendalepublicart.org:

 • Երեկոն կներառի հանրային արվեստի ներածություն, մրցանակակիր հանրային արվեստի խորհրդատու Բարբարա Գոլդշտեյնինի հետ միասին:

 • Արվեստի և մշակույթի բաց դռների օր - Գլենդելում հիմնված կազմակերպությունների, պատկերասրահների, թատրոնների եւ ծրագրերի մասին:

 • Փոքր նիստերը կներառեն Գլենդելի համայնքին հատուկ հանրային արվեստի քննարկումներ:

 • Գլենդելի ժամանակավոր հանրային արվեստի ապագան- որն առաջնորդվում է Արա Օշականի կողմից ով հանդիսանում է ժամանակավոր «Ապացույց Հայոց Ցեղասպանություն 1915»-ի տեղադրողը (ինչպես երևում է Գլենդելի կենտրոնական այգում և Լոս Անջելեսի Գրանդ այգում և երաժշտության կենտրոնի պլազայում), Գլենդելի կենտրոնական գրադարանի «արտացոլման տարածքի» վարիչը և Գլենդելի քաղաքապետարանի արվեստի և մշակույթի հանձնաժողովի անդամը

 • Բարի գալուստ Գլենդել: Գլենդելի ցանցերի բարելավում- որը առաջնորդվում է մրցանակակիր հանրային արվեստի խորհրդատու Բարբարա Գոլդշտեյնինի կողմից, ով առաջնորդել է հանրային արվեստի ծրագրեր Սիաթլում, Սան Հոզէում և Փասադենայում և այժմ Գլենդելի հանրային արվեստի մաստեր ծրագրի խորհրդատուն է

 • Ինչպիսի տեսք կունենա Գլենդելի համայնքային փառատոնը- որն առաջնորդվում է «հանրային արվեստի ռեսուրսներ»-ի տնօրեն և համահիմնադիր Աարոն Փալէի կողմից, ով նաև հանդիսանում է Լոս Անջելեսի որոշ հետաքրքիր մշակութային իրադարձությունների ստեղծողը, ինչպիսիք են «Չայնաթաոնի ամռան գիշերները» և «Սիքլավիան»

 • Ուսումնասիրել քաղաքի կենտրոնական արվեստը և ժամանցային միջանցքները և կազմակերպված զբոսաշրջություն - որը առաջնորդվում է Ջեննիֆեր Մքլայնի կողմից, ով հանդիսանում է Գլենդելի քաղաքապետարանի տնտեսական զարգացման հիմնական պատասխանատուն, ով նաև Մարիլանդ պասեոյի վերականգնման ջանքերի առաջնորդն է:

Ժամանակացույց

Երեկոյան 6-ից 6 30- Գրանցում և թեթև ընթրիք:

6:30-ից 6:40 Բացման արարողություն:

6:40-ից 7-ը Ծանոթություն հանրային արվեստին Բարբարա Գոլդշտեյնի մասնակցությամբ:

7-ից 7:45 Փոքրածավալ նիստեր:

7:45-ից 8-ը Ամփոփումը և փակումը:

#PublicArt #Art #MasterPlan #CityofGlendale #VartanGharpetian #richanddiversecultures #workshop #GlendaleCentralLibrary #communityoutreach #fun #interactive

bottom of page